top of page
Pistek_foto_3.JPG

Náš

rozhovor.

Požádali jsme o krátký rozhovor

Jana Pištěka.

Tak trochu o malování, inspiraci,

o přírodě, o životě.

01/

 Jaké jsou nejčastější inspirační zdroje pro vaši uměleckou práci? 

Nejsilnější bývají vlastní zážitky a vjemy z cest, které se mi ukládají do paměti. Z nich pak zpětně čerpám inspiraci i několik let. Důležitým zdrojem jsou samozřejmě také události, které se odehrávají v naší bezprostřední blízkosti. Mohou to být zdánlivé drobnosti i zásadní události ve světě. Celospolečenská situace může mít vliv na výběr témat, která si v daném období vybírám pro svoji práci..

02/

Jaké jsou hlavní témata či myšlenky, které se snažíte vyjádřit ve svých obrazech?

Snažím se vyjadřovat osobní pocity. Ty máme každý jiné, jsou často odlišné, tedy jedinečné. Přemýšlíme o věcech každý jinak, máme jiné zájmy a priority, vidíme svět svýma očima. Jak jsem již řekl v předcházející otázce, vše co se odehrává kolem nás ovlivňuje naše chování, jednáni a myšlení. To je i pro mne rozhodující, jak se cítím, jestli mne něco atakuje, vzrušuje, co se mi líbí  a co mě vadí. Podle těchto faktorů si vybírám hlavní témata, to ovlivňuje moje rozhodováni, obsah i formu. 

03/

Motivy přírody se často objevují ve Vašich dílech. Co pro Vás příroda znamená ve Vašem osobním životě?

Příroda pro mě vždy znamenala mnoho a průběhem let stupňovala svoji důležitost, dnes bych řekl až nepostradatelnost. Příroda je nepřekonatelný fenomén, nevyčerpatelný zdroj informací a energie. Její obdivuhodný boj s nenasytnou civilizaci a často bezohlednými zásahy do její existence mě nepřestáva fascinovat. Přál bych si, abychom ji přestali ničit, vyčerpávat a zkoušet do nekonečna co vydrží. Snažili se víc žít v symbióze s ní.

04/

Pokud bychom se chtěli blíže seznámit s Vaší tvorbou, co byste nám doporučil, jak ji nejlépe poznat?

Doporučení či návod pro laickou veřejnost jak chápat a rozumět překotnému vývoji současného umění není jednoduchý. Mám totiž pocit, že mnohdy ani sami umělci mu úplně nerozumí.

Moje práce se odvíjí v příbězích, které vkládám do jednotlivých sérií a cyklů. Ty se uzavírají vždy, když jsem přesvědčen o jejich vyčerpání. Pak začínají nové. Je potřeba vývoj sledovat průběžně, znát a vědět souvislosti. Je to rozepsaná kniha a klade na neinformovaného diváka určité nároky.

 

Může se tedy stát, že při náhlém setkání nedojde k vzájemné interakci mezi obrazem a divákem okamžitě. V takovém případě, je potřeba se zastavit a nechat na sebe obraz působit, nespěchat, zkusit navázat kontakt. Snažím se každý obraz namalovat tak, aby kromě toho, že většinou nese nějaké poselství zaujal prostě jen tím, jak vypadá. Pak není potřeba ničeho, jen se v klidu chvíli dívat.. 

05/

A co by jste doporučil úplným začátečníkům v oblasti současného moderního umění?

Chodit na výstavy moderního uměni do galerií, které se tematicky současnou scénou zabývají pravidelně a mají obecně kvalitní program. Něco si o tom nastudovat, zjistit si dostupné informace o umělcích a jejich práci, což je dnes díky technologiím poměrně jednoduché a vybrat si z obrovské nabídky výstav, akcí a různých událostí na výtvarné scéně jen to, co vás pro začátek nějakým způsobem osloví, co je vám blízké. Být trpěliví a vytrvalí. Naučit se rozumět umění nelze ze dne na den...

Díky za rozhovor.

Rozhovor připravil Zdeněk Jurášek

bottom of page