top of page

 První pálenka vytvořená 
ve spolupráci s fanoušky

fan edition

Zde zveřejňujeme souhrnná pravidla pro akci fan edition.

Limited EDITION 2023_logo_png.png

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ O PÁLENCE FAN EDITION

1. Pořadatelem hlasování o pálence fan edition je společnost Martenz distribuce s.r.o., se sídlem Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 136252/KSBR.


2. Předmětem hlasování je možnost rozhodnout o finální podobě limitované edice pálenky fan edition.
 

3. Hlasování je pořádáno na území České a Slovenské republiky, a to od 21.5.2024 15:00 hod. do 3.6.2024 23:59 hod na webových stránkách www.martenz.cz/fanedition.
 

4. Zúčastnit hlasování se můžou pouze fyzické osoby starší 18 let.
 

5. Účastník hlasování je ten, kdo vyplní hlasovací formulář na webu  pořadatele www.martenz.cz a odešle svou odpověď.
 

6. Každý účastník hlasování se může hlasování zúčastnit pouze jednou.
 

7. V hlasování bude možné dát hlas druhu ovoce (višeň, trnka divoká, lesní borůvka, červený jeřáb, rakytník), obsahu alkoholu (40 %, 43 %, 45 %, 48 %, 50 %) a vzhledu lahve (lux, pacho, kruik)
 

8. Druh ovoce, obsah alkoholu a vzhled lahve s největším počtem hlasů budou použity pro pálenku fan edition.
 

9. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu ovoce v případě jeho neúrody. V případě že by tato situace nastala bude zvoleno ovoce s druhým největším počtem hlasů.
 

10. Účastník hlasování získá možnost přednostní předobjednávky pálenky fan edition.
 

11. Účastník hlasování získá nárok na degustační skleničku fan edition a certifikát fan edition v případě, že si pálenku fan edition předobjedná v době k tomu určené 2.7.2024 – 16.7.2024
23:59. Tyto předměty mu budou přidány do košíku uplatněním dárkového kódu, který účastník hlasování obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v hlasovacím formuláři.

 

12. Svou účastí v hlasování dává účastník hlasování svolení pořadateli zasílat e-maily pro marketingové účely na poskytnutou e-mailovou adresu.
 

13. Účastníkovi hlasování automaticky nevzniká účastí v hlasování  na spoluautorství nového produktu. 

PRAVIDLA HLASOVÁNÍ O PÁLENCE FAN EDITION na Facebooku

.1. Pořadatelem soutěže je společnost Martenz distribuce s.r.o., se sídlem Martinice 259, 76901 Martinice, IČO: 19831935, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C136252/KSBR.

2. Soutěž je pořádána na území České a Slovenské republiky, a to od 21.5.2024 15:00 hod do 3.6.2024 23:59 hod.

 

3. Pořadatel soutěže je provozovatelem Facebookové stránky „Martenz – ručně vyráběnápálenka na Moravě“ https://www.facebook.com/martenz.cz. Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook („Facebook“) a nijak s ní nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se Soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže; účastník Soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Pořadateli, a nikoliv Facebooku.

 

4. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která má zřízen aktivní osobní účet na Facebooku a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

5. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let.

6. Každý se smí účastnit pouze prostřednictvím jediného facebookového účtu. V případě, že by se tentýž soutěžící účastnil z více účtů, budou všechny jeho odpovědi ze všech účtů ze Soutěže vyřazeny. Účast v Soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 občanského zákoníku.

8. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že bude mít podezření, že Soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

9. Okamžikem zahájení soutěže pořadatel zveřejní 21.5.2024 v 15:00 na Facebookové stránce soutěžní příspěvek s výzvou k zapojení do soutěže.

10. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže pod soutěžní příspěvek vloží komentář s tipem, jaké ovoce, obsah alkoholu a vzhled láhve získá v hlasování o pálence fan edition, které bude probíhat na www.martenz.cz/fanedition nejvíce hlasů (vzorový příklad: višeň, 40 %, lux).

11. Pořadatel při zveřejnění výsledků hlasování o pálence fan edition, které proběhne v podobě zveřejnění Facebookového příspěvku 30.6.2024 v 15:00 vybere první 3 komentáře, které byly vloženy v co nejkratší době po zveřejnění soutěžícího příspěvku pod soutěžící příspěvek a svým tipem uhádli výsledky hlasování o pálence fan edition. Majitelé Facebookových účtů, kteří vložili tyto komentáře pod soutěžící příspěvek se stanou výherci soutěže.

12. Cenou v soutěži je pálenka fan edition od pořadatele soutěže.

13. Výherci budou do 3 dnů od vyhodnocení soutěže kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy provozovatelem Facebookové stránky pořadatele soutěže.

14. V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na cenu podle těchto pravidel, nebo pokud výherce cenu odmítne, vybere pořadatel výherce jiného, a to tím způsobem, že vybere další komentář v pořadí, který byl vložen v co nejkratší době po zveřejnění soutěžícího příspěvku pod soutěžící příspěvek a svým tipem uhádl výsledek hlasování o pálence fan edition.

15. Účastí v Soutěži Soutěžící bere na vědomí, že společnost Martenz distribuce s.r.o., se sídlem Martinice 259, 769 01 Martinice, IČO: 19831935, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jejich osobní údaje v rozsahu jména a příjmení dle jejich osobního facebookového účtu, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů.

bottom of page